Madde bilincin var sayımıdır. Gerçekte madde yoktur. Gözünüz  şu an için gördüğü dünyanın sadece 1 kat daha fazla çözünürlükle görmeye başlasa bugün bahsettiğiniz algıdan bahsetmeniz mümkün olmaz. Tüm madde kaynağını bir atomun parçacığının titreşimine neden olan ve bu küçük güneş sistemini bir arada tutan bir kuvvetten alır. Zihin maddenin  açığa çıkış mekanıdır.

Biorezonans terapisi, vücuttaki tüm süreçlerin – atomlarımızın (ve onların daha da küçük kuantum ve sicim bileşenlerinin) enerji titreşimlerine ve etraflarında dönen elektronlara dayalı olarak – elektromanyetik titreşimler tarafından kontrol edildiğini varsayar ve bu titreşimleri kullanarak vücudun titreşimini düzenler. Her türlü madde yoğunlaştırılmış enerjidir ve bu enerjiyi elektromanyetik titreşimler şeklinde yayar. Böylece Her canlı, her hücre, her organ kendi titreşim düzenine sahip belirli bir elektromanyetik alanla çevrilidir.

Hastalık, titreşimler arasında uyumun açığa çıkması ve bunu düzeltmeye çalışmasıdır.  Yani vücutta organlar arasında var olan titreşim uyumu bozulduğunda hastalıklar ortaya çıkar.  Biorezonans tedavisi ise  vücuttaki bozulan enerji döngüsünü uyumlu hale getirme  ana fikriyle çalışır.

Dengeli bir enerji sistemi, insan vücudunun zararlı streslere (örn. çevresel toksinler, yaşam, tekstil ve gıda sektörlerindeki kimyasallardan kaynaklanan zararlı stresler…) ve günümüzde giderek artan dirençli patojenlere ve vücudun kendi detoksifikasyonuna ve düzenlemesine yeterince tepki vermesi için ön koşuldur.

Biorezonans tedavisinde bir yandan patolojik titreşimleri azaltarak ve nihayetinde ortadan kaldırarak, diğer yandan sağlıklı (doğal) titreşimleri uyararak veya güçlendirerek hastanın vücudunda terapötik bir etkiye neden olur.

Biorezonans Terapisinin Kullanım Alanları

-Akut ve kronik alerjiler
-İntoleranslar (gluten, histamin, laktoz)
-Stres/kronik yorgunluk,uyku bozuklukları
-Akut ve kronik ağrı, migren baş ağrısı, kas iskelet ağrıları
-Otoimmün hastalıklar: Romatizma, tiroid disfonksiyonu, diyabet vb.
-Gastrointestinal sistem iltihabı
-Solunum yolu hastalıkları
-Cilt problemleri: Nörodermatit, sedef hastalığı vb.
-Kardiyovasküler bozukluklar (tansiyon vb.)
-Bağışıklık yetersizliği ve artan direnç, akut ve kronik enfeksiyonlar
-Fungal (Candida vb.) ve parazit eliminasyonu
-Toksin ve ağır metal eliminasyonu