Her insan hücresinin metabolizması için oksijene ihtiyacı vardır – bu bizim en önemli yaşam iksirimizdir! Soluduğumuz havada insan vücuduna sağlanan oksijen, 2 atom oksijen içerir. Buna karşılık, bir ozon molekülü 3 oksijen atomu içerir, yani oksijen burada çok aktif bir biçimde bulunur. Oksijen-ozon tedavisi bundan yararlanır: Bu tür tedavide tıbbi ozon saf oksijenden üretilir ve her zaman bir ozon-oksijen karışımı şeklinde uygulanır.

Solunum sistemimizle doğrudan temas ettiğinde, ozon oldukça tahriş edicidir ve bu nedenle doğrudan solunmamalıdır. Ozon bakteri, mantar ve virüsler üzerinde mikrop öldürücü etkiye sahip olduğu için artık suyu temizlemek için zararlı klor yerine modern yüzme havuzlarında ve içme suyu arıtımında kullanılmaktadır. Ozon, onlarca yıldır doğal tıpta giderek daha sık kullanılmaktadır.

Ozon üç değerlikli oksijen O3’tür. Sözcük Yunancadan gelir ve “Ozein” = koklamak kelimesinden türemiştir.

Ozon kelimesini duyduğumuzda, aklımıza hemen dünyayı çevreleyen ve cilde zarar veren (cilt kanseri) UV radyasyonundan bizi koruyan koruyucu ozon tabakası gelir. Hâlbuki O3, oksijenin yoğun kokulu, yüksek enerjili ve aktive edilmiş çeşididir.

Ozon Tedavisi Nedir?

Her insan hücresi metabolizması için oksijene ihtiyaç duyar, oksijen olmadan hücre ölür. Ozon, oksijenin özellikle yüksek enerjili bir şeklidir ve normal oksijenin (O2) tersine iki değil üç oksijen atomundan oluşur. Ozon tedavisi farklı şekillerde kullanılmaktadır. Ozon IV olarak verilebilir, derinin içine veya altına veya bir kas içine enjekte edilebilir.

Tıbbi Ozon Nasıl Çalışır?

Medikal ozon %99,9 oranında saf oksijenden oluşur ve özel ozon terapi cihazlarında yüksek voltajlı tüplerden çıkan deşarjlarla oluşur.

Vücuda Etkisi Nedir?

Tıbbi ozonun insan vücudunda güçlü bir bakterisidal, virüsidal ve fungisidal etkiye sahip olduğu söylenmektedir. Ayrıca ozonun kan dolaşımını artırıcı, iltihap önleyici ve analjezik özelliklere sahip olduğu söylenmektedir. Bağışıklık sistemini uyarabilir ve artan kan lipid seviyeleri, ürik asit, kan şekeri vb. gibi çeşitli kan değerlerini normalleştirebilir. Ozon tedavisinin olumlu etkileri, kan ve hücre kültürleri üzerindeki etkisi defalarca incelenmiş ve ilgili eser yayınlanmıştır.

Hangi Hastalıklarda ve Kimlerde Uygulanır?

-Diabetes mellitus (şeker hastalığı), diabetik yaralar
-Virüs, bakteri, mantar nedenli hastalıklar
-Romatoid artrit
-Fibromiyalji, miyofascial ağrı
-Akciğer hastalıkları
-Vasküler hastalıklar (Hipertansiyon, venöz yetmezlik, periferal arteriyel hastalık, venöz staz )
-Alerjik hastalıklar
-Kronik yorgunluk sendromu
-Crohn hastalığı
-İnflamatuar bağırsak hastalığı
-İyileşmeyen kronik yaralar

Kullanma Yöntemleri

-Majör otohemoterapi (damar içi-intravenöz uygulama)
-Minör otohemoterapi (kas içi-intramüsküler uygulama)
-Rektal ozon uygulaması
-Topikal ozon uygulaması
-Eklem içi uygulamalar (eklem içi) ve periartiküler uygulamalar (eklem çevresi)
-Kulak içi uygulama (kulak)
-Burun içi uygulama (burun)

Ozon Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Ozon infüzyon işlemi yaklaşık 30-45 dakika sürer.

Rektal Ozon Nedir?

Rektal ozon uygulaması ile ozon lavman şırıngası 1-3 dakika içerisinde hastanın rektumuna üflenir. Bu tedavi yöntemi ağırlıklı olarak inflamatuar bağırsak hastalıklarında (Crohn hastalığı, ülseratif kolit) kullanılmaktadır .

Ozon Torbalama Nedir ve Hangi Hastalıkları Tedavi Eder?

Öncelikle egzama veya açık yaralar tedavi edilir. Etkilenen vücut kısmı hava geçirmez bir plastik torba ile kaplıdır. Ozon daha sonra torbaya üflenir. Burada medikal ozon, nemli cilt üzerinde bulunan bakteri, virüs ve mantarların kaybolmasını sağladığı gibi yara kapanmasında da etkilidir.

Küçük ve Büyük Otohemoterapi

Bunun için hastanın kendi kanı alınır, ozon-oksijen karışımı ile karıştırılır, çalkalanır ve geri enjekte edilir.

Küçük otolog kan tedavisinde damardan yaklaşık 1-5 ml alınır, ozon-oksijen karışımı ile karıştırılarak tekrar kalça kasına veya deri altına enjekte edilir.

Majör otolog kan tedavisi için hastanın kol damarından doğrudan tek kullanımlık damlalıklı şişeye yaklaşık 50-100 ml kan alınır. Bu kan bir ozon-oksijen karışımı ile zenginleştirilir ve daha sonra infüzyon olarak geri verilir. Büyük ve küçük otohemoterapi örneğin dolaşım bozuklukları veya alerjiler için kullanılır.